Próba przeformułowania austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego – wykład wygłoszony dla KASE Kraków 10.03.2016

2. Próba przeformułowania austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego – wykład wygłoszony dla KASE Kraków 10.03.2016

Prezentuję tutaj próbę przeformułowania teorii ATCK dokonaną przez francuskiego ekonomiste szkoły austriakciej Renualda Fillieuele’a, który w swoim artykule z 2007 roku wykazuje stosując aparat matematyczny, że obniżenie stopy procentowej może prowadzić do skrócenia, a nie wydłużenia struktury produkcji w gospodarce. Następnie prezentuję też rozwinięcie myśli Fillieuele’a dokonane przez J.G. Hullsmana, a kończę wystąpienie przedstawiając krytykę obu prac, jaką zaprezentował Mateusz Machaj.